قبل از عید قسمت شد سر سفره ی شهدا بشینیم و راهیان نوری تازه کنیم!

امروز اول فروردین هم قراره بشینم سر سفره ی امام موسی صدر..

عازم  دوردست هام.

راهیان دور! عازم اردو جهادی ام.

تا وقتی ایران نیومده بودم این دو تا ( راهیان نور و اردو جهادی) برام شبیه رویاهایی دست نیافتنی بودن. اما حالا..

خودمونیم.. ایران رو فقط بخاطر مناطق راهیان نور دوست دارم. و جنوبش. اندیمشک و دزفول و اهواز و خرمشهر. این بهشت زمینی منه. نه سوییس و فرانسه و ..!!

فقط به خاطر همین اینجا موندم. و اگر یه روزی دوباره برم فقط بخاطر اونها هست که برمیگردم..


دوستتون دارم رفقا. عزت زیاد